Laitteet

Lämpökamera, FLUKE TIR, IR Fusion.
Monitoimimittari, Trotec T3000.
Ilmankosteusanturit: Trotec TS 210 SDI, Trotec TS 250 SDI.
Puuanturit: TS 060 piikkianturi, TS 012 300mm eristetyt pyöreät teräspiikit, TS 016 300mm eristetyt litteät teräspiikit.
Videoendoskooppi, Trotec BO 26.
Pintakosteusmittari, Trotec BM 31
Pintalämpötila ja kastepistemittari, BOSCH PTD1
Ilmanpaine-eromittari, TESTO 510
Tuulimittari Trotec BA 06
Savukynä, Björnax
Digitaalikamera, Nikon D3100a

Lämpökuvauksella mitataan kohteen pinnasta lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökamera muodostaa mittaustiedoista selkeän ja havainnollisen kuvan kiinteän kohteen lähettämän infrapunasäteilyn perusteella, jolloin kuvasta voidaan määrittää kohteen pintalämpötila asteina. Laite ei mittaa ilman tai kaasujen lämpötilaa.


Sampsan lämpökamerakoulutustodistus.

 

Monitoimimittari, Trotec T3000: Mittalaite, jolla siihen kiinnitettävistä mitta-antureista riippuen voidaan mitata ilman lämpötila- ja kosteusolosuhteita niin ulkoilmasta sisäilmasta, kuin rakenteen sisältäkin. Lisäksi erilaisilla piikkiantureilla voidaan mitata rakenteissa olevaa kosteutta (esim. puu).
Ilmankosteusanturit: Trotec TS 210 SDI ulko- ja sisäilman kosteuden mittaamiseen, Trotec TS 250 SDI seinä- ja ontelorakenteiden sisällä olevan ilmankosteuden mittaamiseen.
Puuanturit: TS 060 piikkianturi on rakenteen näkyvän puumateriaalin kosteuden mittaamiseen, TS 012 300mm eristetyt pyöreät teräspiikit ja TS 016 300mm eristetyt litteät teräspiikit syvemmällä olevien puurakenteiden kosteuden mittaamiseen.
Videoendoskooppi, Trotec BO 26: Rakenteen aukoista tehtäviin rakenteen sisällä olevien kohteiden ja olosuhteiden visuaalisiin tähystyksiin

Pintakosteusmittari, Trotec Bm 31
: on ammattimainen käsimittari, jolla mitataan nopeasti ja pintaa rikkomatta kosteuden leviämistä rakenteista aina 4 cm:n syvyyteen asti.

Pintalämpötila- ja kastepistemittari, BOSCH PTD1: Mitataan rakenteen pintalämpötilaa, jota verrataan huoneilman kosteusprosenttiin sekä lämpötilaan, laite laskee kastepisteen jossa rakenteeseen on vaarassa tiivistyä kosteutta.

Ilmanpaine-eromittari, TESTO 510: Mitataan ulko- ja sisäilman välistä ilmanpaine eroa, jolloin nähdään onko alipaine kiinteistössä ohjearvoissa.

Tuulimittari Trotec BA 06: Mitataan tuulen nopeutta ja havainnoidaan tuulen suunta, joilla on vaikutusta saatuihin tutkimustuloksiin. 

Savukynä, Björnax: Merkkisavukynää käytetään ilmavirtauksen suunnan tutkimiseen esimerkiksi ilmastoinnin pääte-elimissä ja rakennuksen ulkovaipan vuotokohtien paikantamiseen.


 

 

Homekoirat S&S, Saara Pulkkinen